خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: مبارزه با ناقلین

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

بررسی فاکتور های موثر در معدوم نمودن موشهای سطح شهر اصفهان با استفاده از لوله هایP.V.C

بررسی فاکتور های موثر در معدوم نمودن موشهای سطح شهر اصفهان با استفاده از لوله هایP.V.C
رسول پرتوی - محمد جواد محمدی - رویاعطایی - علیرضا سلطان الکتابی

ادامه مطلب

شناسايي كنه هاي سخت استان اصفهان و بكارگيري روشهاي مبارزه با اين ناقلين

شناسايي كنه هاي سخت استان اصفهان و بكارگيري روشهاي مبارزه با اين ناقلين
وحيد نعمان - محمد عبدي گودرزي - عبدالرضا نبي نژاد - محمد رضا حيدري

  • 1211
  • 0
ادامه مطلب

بررسي آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از كشت برنج به تركيبات شيميايي و افزايش جمعيت ناقلين در شهرستان نجف آباد

بررسي آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از كشت برنج به تركيبات شيميايي و افزايش جمعيت ناقلين در شهرستان نجف آباد
محمد رضا حمدي - محمد مهدي امين - ملوك عشقي

  • 1159
  • 0
ادامه مطلب

اعمال روشهاي مديريت محيط در كنترل ناقلين و كنترل ليشمانيوز جلدي در شهرستان بر خوارو ميمه

اعمال روشهاي مديريت محيط در كنترل ناقلين و كنترل ليشمانيوز جلدي در شهرستان بر خوارو ميمه
محمدرضا حمدي - جلال كريمي - محسن بختي - حسن مرادي

  • 1040
  • 0
ادامه مطلب

تعيين انواع گونه سوسريها (cockroaches) و وفور آنها در بيمارستانهاي كاشاني و هاجر شهركرد

تعيين انواع گونه سوسريها (cockroaches) و وفور آنها در بيمارستانهاي كاشاني و هاجر شهركرد
فرهاد صالحي - دكتر بهنام زمانزاده - دكتر آذر برادران

ادامه مطلب