خوش آمدید

کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

موضوعات : Water
کلیه مطالب و لینک های معرفی شده مربوط به نشریات و لینک های سایت گروه نرم افزاری سی سی بوده و مستقیما از هاست آن سایت دانلود میگردد در این بحث لینک های مرتبط  با آب کنفرانس سالیانه مدیریت منابع آب ایران ایران جمع آوری گردیده تا دسترسی آسان تری به آنها بوجود آید سعی ما بر انتشار و در دسترس بیشتر قرار دادن اطلاعات سایت مذکور است و دیگر هیچ، لینک ها به صورت مستقیم فایل های PDF مربوطه را دانلود مینماید .

برای استفاده از مطالب ذیل بایستی فایل pdf که در لینک های ذیل وجود دارد را بر روی کامپیوتر خود با استفاده از کلیک سمت راست موس روی گزینه مورد نیاز و انتخاب گزینه save to target  و یا  Save Link as دانلود نمایید وهمچنین میتوانید از برنامه های مدیریت دانلود برای دانلود بهتر و مطمئن تر(نظیر Internet Download Manager و...) استفاده کنید.

مدیریت و برنامه ریزی منابع آب

 بهره برداری بهینه کمی و کیفی از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک غیر قطعی

معیارهای ارزیابی پروژه های منابع آب از دید توسعه پایدار در ایران

مدل برنامه ریزی و بهره برداری زمان واقعی از سد علویان

استفاده از روش شاخص کمبود تعدیل شده در محاسبه بهینه ظرفیت مخزن سد شهید رجایی(تجن)

مدل سازی بهره برداری بهینه از سیستم دوسدی متوالی

مدلسازی سیستم رودخانه و مخزن سد کرخه

      طرحی پیشنهادی برای مدیریت جامع مقابله با خشکسالی

تراز مخزن در روند سیلاب های طراحی رودخانه های برفی

بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در جنوب تهران : کاربرد مدل های الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی

مدیریت سیلاب در دشتهای سیلابی با استفاده از مدل ریاضی دوبعدی

تعیین میزان بهینه تامین آب بر اساس شاخصهای عملکرد مخزن سد (مطالعه موردی سدهای کرخه)

رویکرد تحلیل ریسک در مدیریت کیفی رودخانه

چالش های موجود و فراوری مدیریت و برنامه ریزی منابع آب استان خوزستان

مدل پیش بینی سیلاب با استفاده از سیستم استنباط فازی عصبی تطبیقی و مقایسه آن با روش رگرسیون

بررسی تاثیر مدیریت نادرست در بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی دشت کشکوئیه رفسنجان کرمان

تعیین دستور العمل بهره برداری بهینه از مخازن سدها به روش شبکه عصبی مصنوعی

مدیریت بهره برداری آبهای زیرزمینی یزد با استفاده از مدل ریاضی

نقش بسترسازی فرهنگی در رسیدن به اهداف راهبردهای بلند مدت منابع آب کشور

سدهای زیرزمینی ، ابزاری مفید در مدیریت منابع آب زیرزمینی

نظام تخصیص آب و ارزیابی عملکرد آن در مدیریت منابع آب کشور

رفع اختلاف در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستم های رودخانه - مخزن

طراحی حوضچه تعادل (Foreboy) و مخزن ذخیره روزانه نیروگاههای برق آبی کشور

 

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

 واسنجی روابط تبخیر واقعی و نقش آن در بیلان هیدروکلیماتولوژی حوزه های هندیجان و جراحی

توسعه روش scs با مفهوم روش منطقی در برآورد پیک سیلاب

معرفی روشی در مکان یابی مناطق موثر بر دبی اوج سیلاب به منظور کاهش خطرات سیل در حوزه های آبخیز کشور

ارائه یک مدل هوشمند برای برآورد نوسانات سطح آب زیرزمینی یک آبخوان آبرفتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

بررسی نحوه ترکیب پدیده های مستقل هیدرولوژی و جزر و مدی در رودخانه های جزر و مدی

مقایسه مدلهای کلاسیک و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی جریان رودخانه

بررسی اثر رسوب زدایی به روش لایروبی محدود بر راندمان تخلیه جریان گل آلود در مخازن سدها

واسنجی خودکار مدل بارش - رواناب با استفاده از SCE

ارزیابی قدرت تفکیک پذیری اطلاعات ماهواره ای در تعیین سطح تحت پوشش برف

طراحی یک مدل Multifilter تطبیقی از نوع MISO جهت شبیه سازی و پیش بینی بهنگام ودینامیک جریان رودخانه ها

تهیه نقشه هم جریان استان آذربایجان غربی با استفاده ازGIS

تعیین حجم ذخائر برفی حوضچه های آبریز با استفاده از GIS، داده های ماهواره ای سنجیده مودیس و آمار

بررسی تاثیر اندازه شبکه سلولی در استخراج پارامترهای هیدرولوژیکی از مدل ارتفاعی رقوم زمین (DEM)

 

آب کشاورزی

 ارزیابی بررسی آثار ریسکی کاربرد سیستمهای آبیاری تحت فشار

انتخاب روش بهینه آبیاری با استفاده از برنامه ریزی توافقی در استان فارس

استفاده از روشهای مدیریت سطح ایستابی در مناطق خشک و نیمه خشک برای آبیاری گوجه فرنگی

راندمان های آبیاری در مدیریت جامع منابع آب مطالعه موردی (شبکه آبیاری و زهکشی مغان)

بررسی کاربرد منطق فازی در الویت بندی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز شهرستانک کرج

بررسی عوامل و موانع مشارکت بهره برداران در طرح های مشارکتی

ارزیابی بهره وری آب در شبکه آبیاری و زهکشی مغان بر اساس تعاریف نوین بهره وری آب

تخصیص بهینه آب در یک شبکه آبیاری توسط برنامه ریزی پویا با در نظر گرفتن تکنیک کم آبی

 

آب شهری و روستایی

  نقش مدیریت حوزه آبریز در حفاظت از منابع آب شرب شهری

مقایسه فرمولهای دبی - فشار برای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار در شبکه های توزیع آب شهری

تاثیر عملیات تغذیه مصنوعی با پساب فاضلاب بر انتقال املاح و آلاینده های بیولوژیکی به لایه های آبدار زیرزمینی

مکان سنجی صنایع غذایی در دشتهای آبی کشور

تاثیر آبیاری با فاضلاب خانگی و پساب تصفیه شده آن بر میزان آبگذاری خاک و تغییرات هدایت الکتریکی زه آبهای حاصل از اعماق مختلف نیمرخ خاک

ارزیابی سدهای کوتاه خاکی در تامین نیاز آبی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شمال فراهان)

 

آب و محیط زیست

  طراحی شبکه پایش کیفی رودخانه ها به روش زمین آماری کریجینگ

بررسی اثرات منابع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه کر در استان فارس بوسیله WAP6

مدلسازی تاثیر آلاینده ها بر تغییرات BOD رودخانه

بررسی اثرات زیست محیطی جنگ خلیج فارس در سال 2003 بر منابع آب مرزی استان خوزستان

تاثیر تالاب های طبیعی و نقش خود پالایی آنها در کاهش و حذف آلاینده ها از منابع آب (تالاب انزلی)

مطالعه و مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از روش تفاضلات محدود

بررسی اثرات سموم شیمیایی مصرفی در شالیزارهای گیلان بر کیفیت منابع آبی و آبزیان

 

اقتصاد آب

مبانی نظری تابع تقاضا برای آب و بررسی ساختارمصرف آب در صنعت

مطالعات خسارت در مخزن سد در ایران

بررسی نقش عوامل اقتصادی در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن برقابی

شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر نرخ آب بهای کشاورزی در شبکه آبیاری دز

ارزیابی مالی نیروگاه برق آبی طرح افزایش ارتفاع سد تنظیمی گتوند

تعادل ارزش و هزینه کامل منابع آب و توسعه پایدار

 

آب و انرژی

  شاخص های طراحی یک مخزن برق آبی: قسمت 1) ارزیابی اثر عدم قطعیت جریانهای ورودی - قسمت 2) ارزیابی تاثیر تغییر سیاست بهره برداری

گذاری بر تجربه 16 کشور جهان در زمینه توسعه آبی

شبیه سازی پویایی سیستم تولید انرژی مخازن برقابی

تعیین دبی سیلاب در محدوده جند طرح نیروگاه برق آبی کوچک

بهینه یابی شرایط بهره برداری از نیروگاه های آبی : مطالعه موردی نیروگاه سد درودزن شیراز

بهینه سازی هیدروانرژی در نیروگاههای برق آبی کوچک

 

آب و هواشناسی

  مقایسه روش های هیدرولوژیکی و هواشناسی در پایش روزانه خشکسالی: مطالعه موردی حوزه کرج

بررسی روند خشکسالی در دشت سیستان

معرفی مدل سه بعدی Rainstar برای محاسبه افزایش بارندگی در مناطق کوهستانی و مطالعه موردی آن در مشهد

پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنال های هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه کارون

بررسی طرح تغذیه مصنوعی حوضچه ای دشت امامزاده جعفر گچساران با نگرشی بر معیارهای طراحی بهینه

مدلسازی هیدرواقلیمی برای پیش بینی جریان ورودی به مخزن: کاربرد شبکه های عصبی مصنوعیکپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی