خوش آمدید

معرفی نرم افزار SEWER

موضوعات : Water
برنامه SEWER  یک برنامه ویژه در طراحی شبکه های فاضلاب رو است و از معادله جریان مانینگ در طراحی شبکه های مذکور استفاده میکند.این برنامه توسط کمیته آبرسانی و توسعه بهسازی محیط زیست آسیا (SDO) تهیه شده است .این برنامه منحصراٌ برای استفاده طراحان، مهندسین و سایر اشخاصی است که با موضوعاتی از قبیل : اصول هیدرولیک، روش های بهینه سازی در ریاضیات، فاضلاب، جمع آوری شبکه های جمع آوری فاضلاب و سیلاب و...

آشنایی دارند.
قابلیت ها :
1 . این برنامه قادر است تا به طراحی شبکه های –  متشکل از 800 لوله نیز بپردازد بنابراین این برنامه قادر است امکان طراحی شبکه های بزرگ ( در حد شبکه فاضلاب رو یک شهرک یا شهر متوسط ) را فراهم کند .
2 . نسخه جدید این برنامه دارای گزینه ای است که می تواند به طور خودکار قطر لوله های شبکه فاضلاب رو را تعیین کند .
3 . در نسخه جدید : از هیدرولیک جریان های آزاد ( نیمه پر ) در طراحی لوله های شبکه استفاده می کند و کاربر می تواند بسته به عمق جریان ضریب زبری مانینگ (  n) را ثابت یا متغییر فرض کند.
4 . در نسخه جدید برنامه قابلیت استفاده از پمپ و تعیین ایستگاههای پمپاژ در شبکه فراهم شده است .
برنامه مذکور را میتوانید ازبخش دریافت فایل سایت موژ دانلود نمایید
نقل از کتاب : طراحی شبکه های فاضلاب رو SEWER    مترجم : علیرضا حمید خانی


کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی