خوش آمدید

معرفی برنامه طراحی شبکه های توزیع آب EpaNet 2

موضوعات : Water
نرم افزار EPANET یک برنامه کامپیوتری است که رفتار هیدرولیکی و کیفی آب را در داخل شبکه لوله های تحت فشار شبیه سازی می کند.یک شبکه شامل لوله ها، گره ها (انشعابات لوله ها)  پمپ ها، شیر ها و تانک های ذخیره یا مخازن است. EPANET جریان آب در هر لوله، فشار در هر گره، ارتفاع آب در هر تانک و غلظت یک نوع ماده شیمیایی را در سراسر شبکه در طی یک دوره شبیه سازی می کند.هنوز هم این نرم افزار در طراحی بسیار پر کاربرد است.

توانا یی هایEPANET 2:
شبیه سازی رفتار هیدرولیکی آب در شبکه های تحت فشار
شبیه سازی رفتار کیفی آب
امکان مدل سازی انواع شیرهای آب ، پمپ ها ، اتصالات ...
امکان ردیابی جریان آب در هر لوله از شبکه
مکان ردیابی یک جزء شیمیایی در سرتاسر شبکه
امکان ردیابی اثر منبع آلودگی و نیز سن آب (WATER AGE) در سرتاسر شبکه
ختلاط آب خروجی از منابع مختلف در شبکه
محاسبه ی انرژی و هزینه ی پمپاژ در شبکه
برای دانلود این برنامه که اکیدا به دست اندرکاران آبرسانی کشور پیشنهاد میشود به قسمت دریافت فایل سایت موژ مراجعه کنید.


کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی