خوش آمدید

مقاله کاهش حجم آب زیرزمینی در ایران

موضوعات : Download

مقاله کاهش حجم آب زیرزمینی درایران از سال 2002 تا 2015


مقاله بسیار مهم
در زمینه کاهش حجم آب زیرزمینی در ایران از سال 2002 تا 2015

74 کیلومتر مکعب ?‍♂

در قسمت acknowledgement

نویسندگان مقاله، این کار را به مردم ایران تقدیم کردند

کانال ?بهداشت محیط


فایلهای مطلب

کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی
  • 1757
  • 0