خوش آمدید

دانلود ویژگیهای آب

موضوعات : Water
استاندارد های مورد نیاز خودتان را میتوانید در سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بیابید.فهرست زیر گزیده از این استاندارد هاست که به منظور آشنایی شما با سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مذکور انتخاب گریده است برای استفاده از مطالب ذیل بایستی فایل pdf که در لینک های ذیل وجود دارد را بر روی کامپیوتر خود با استفاده از کلیک سمت راست موس روی گزینه مورد نیاز و انتخاب گزینه save to target  را دانلود نمایید.

لینک دانلود :روش نمونه برداری آب
لینک دانلود :ویژگیها و روشهای آزمون آب برای مصارف آزمایشگاهی
لینک دانلود اندازه‌گیری آب به روش کارل فیشرودین استارک
لینک دانلود روشهای آزمون آب أشامیدنی
لینک دانلودویژگیهای آب آشامیدنی
لینک دانلود ویژگیهای بیولوژیکی و حد مجاز آلودگی باکتریولوژیکی آب آشامیدنیکپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی