زیست

کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست

کتاب «آلودگی دریا» به همت انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل و به قلم ابراهیم فتائی، علی اوجاقی و نوشین سجادی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌های اردبیل و تهران شمال تألیف شده است.

ادامه مطلب

دانلود راهنمای استقرار و توسعه نظام مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE PLAN شرکت نفت

موضوعات : Download

دانلود راهنمای استقرار و توسعه نظام مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE PLAN شرکت نفت






راهنمای استقرار و توسعه نظام مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE PLAN شرکت نفت

ادامه مطلب

دانلود طرح HSE PLAN بهداشت ایمنی و محیط زیست برای پیمانکاران شرکت فاضلاب تهران

موضوعات : Download

دانلود طرح HSE PLAN بهداشت ایمنی و محیط زیست برای پیمانکاران شرکت فاضلاب تهران






طرح HSE PLAN بهداشت ایمنی و محیط زیست برای پیمانکاران شرکت فاضلاب تهران

ادامه مطلب