دانلود جزوه

دانلود جزوه مقاوت مصالح دکتر جوهر زاده

موضوعات : leaflet-HSE

کلیه بازدیدکنندگان میتوانند جزوه مقاوت مصالح دکتر جوهر زاده را از طریق لینک ذیل دانلود نمایند. این جزوه با توجه به سرفصل های این درس تهیه و تنظیم شده است .

ادامه مطلب

دانلود جزوه ایمنی و بهداشت دکتر حقانی

موضوعات : leaflet-HSE

بازدیدکنندگان ویژه سایت میتوانند جزوه ایمنی و بهداشت دکتر حقانی را از طریق لینک ذیل دانلود نمایند. این جزوه با توجه به سرفصل های این درس تهیه و تنظیم شده است .

ادامه مطلب

دانلود جزوه زمین شناسی مهندسی حیدری

موضوعات : leaflet-HSE

کلیه بازدیدکنندگان میتوانند جزوه زمین شناسی مهندسی حیدری دانشگاه پرند را از طریق لینک ذیل دانلود نمایند. این جزوه با توجه به سرفصل های این درس تهیه و تنظیم شده است .

ادامه مطلب

دانلود جزوه مكانيك خاك دكتر ميرقاسمی

موضوعات : leaflet-HSE

کلیه بازدیدکنندگان میتوانند جزوه مكانيك خاك دكتر ميرقاسمي دانشگاه تهران را از طریق لینک ذیل دانلود نمایند. این جزوه با توجه به سرفصل های این درس تهیه و تنظیم شده است .

ادامه مطلب

دانلود جزوه هیدرولوژی مهندسی دانشگاه آزاد

موضوعات : leaflet-HSE

کلیه بازدیدکنندگان میتوانند جزوه هیدرولوژی مهندسی دانشگاه آزاد انزلی را از طریق لینک ذیل دانلود نمایند. این جزوه با توجه به سرفصل های این درس تهیه و تنظیم شده است .

ادامه مطلب