آب و فاضلاب

نرم افزارهای بهداشت ایمنی محیط زیست آب فاضلاب

موضوعات : HSE-Software

در این بخش کلیه نرم افزارهای بهداشت ایمنی محیط زیست آب فاضلاب در اختیار بازدیدکنندگان کرامی قرار میگیرد در صورت نیاز به نرم افزار های بیشتر میتوانید در سایت جستجو نمایید.

ادامه مطلب

برگزاری هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط

موضوعات : HSE-Conference

به گزارش موژ و به نقل ازایرنا - رییس انجمن علمی بهداشت محیط ایران گفت: بدلیل اهمیت بهداشت محیط در توسعه پایدار، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باید به این مقوله توجه بیشتری کند.

ادامه مطلب

خبرهای خوب برای جامعه بهداشت محیط ایران

موضوعات : Environmental-Health

به گزارش موژ و به نقل از سایت انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دکتر ایزانلو مشاور عالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوراز تحقق آرزوی چندین ساله جامعه بهداشت محیط ایران خبر داد

ادامه مطلب