خوش آمدید

آیا قرنطینه ویروس کرونا را رعایت میکنید؟81%بله (250 رأی دهنده)
13%خیر (41 رأی دهنده)
3%مهم نیست (9 رأی دهنده)
کل آراء 307

پنج نظرسنجی اخیرپایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران