خوش آمدید

آیا قرنطینه ویروس کرونا را رعایت میکنید؟46%بله (565 رأی دهنده)
8%خیر (92 رأی دهنده)
45%مهم نیست (556 رأی دهنده)
کل آراء 1223

پنج نظرسنجی اخیرپایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران