آیا قرنطینه ویروس کرونا را رعایت میکنید؟83%بله (76 رأی دهنده)
13%خیر (12 رأی دهنده)
2%مهم نیست (2 رأی دهنده)
کل آراء 92

پنج نظرسنجی اخیرپایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران