خوش آمدید

آیا قرنطینه ویروس کرونا را رعایت میکنید؟46%بله (575 رأی دهنده)
8%خیر (96 رأی دهنده)
45%مهم نیست (558 رأی دهنده)
کل آراء 1239

پنج نظرسنجی اخیرپایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران