خوش آمدید

آیا قرنطینه ویروس کرونا را رعایت میکنید؟84%بله (178 رأی دهنده)
11%خیر (23 رأی دهنده)
2%مهم نیست (4 رأی دهنده)
کل آراء 212

پنج نظرسنجی اخیرپایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران