خوش آمدید

آیا قرنطینه ویروس کرونا را رعایت میکنید؟81%بله (417 رأی دهنده)
13%خیر (69 رأی دهنده)
4%مهم نیست (22 رأی دهنده)
کل آراء 518

پنج نظرسنجی اخیرپایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران