خوش آمدید

آیا قرنطینه ویروس کرونا را رعایت میکنید؟82%بله (326 رأی دهنده)
13%خیر (53 رأی دهنده)
3%مهم نیست (11 رأی دهنده)
کل آراء 399

پنج نظرسنجی اخیرپایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران