خوش آمدید

آیا قرنطینه ویروس کرونا را رعایت میکنید؟82%بله (481 رأی دهنده)
13%خیر (75 رأی دهنده)
4%مهم نیست (24 رأی دهنده)
کل آراء 590

پنج نظرسنجی اخیرپایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران