خوش آمدید

آیا قرنطینه ویروس کرونا را رعایت میکنید؟82%بله (547 رأی دهنده)
13%خیر (87 رأی دهنده)
4%مهم نیست (24 رأی دهنده)
کل آراء 668

پنج نظرسنجی اخیرپایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران