جمعه، 31 فروردين ماه، 1397
سبد خرید
سوال هفته

کدام یک از روش‌های پیشنهادی برای افزایش NPSH موجود در پمپ‌ها محسوب نمی‌شود؟

تحت فشار قرار دادن منبع مکش
افزایش سرعت سیال در ورودی پمپ
کاهش تلفات در لوله مکش
منبع تغذیه بالاتر از پمپ و تحت فشار

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

تلگرام موژ

صفحات سایت

نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· آخرین اخبار و مناقصات[742]تمامی بازدیدکنندگان
· شاخص کیفیت هوای تهران[177795]تمامی بازدیدکنندگان
· جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) تهران به تفکیک هر ایستگاه[176695]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود نرم افزارهای بهداشت ایمنی محیط زیست آب و فاضلاب-بخش دوم[4355]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود نرم افزارهای بهداشت ایمنی محیط زیست آب و فاضلاب-بخش اول[5142]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-2[4107]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-1[851]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود جزوات بهداشت محیط ایمنی محیط زیست[1037]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات زباله و مواد زائد جامد[806]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات تولید کمپوست از زباله و لجن فاضلاب[1027]تمامی بازدیدکنندگان
· دستورالعمل های بهداشت محیط در بیمارستان[2813]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مباحث تصویری فیلم انیمیشن بهداشت ایمنی محیط زیست آب فاضلاب زباله[954]تمامی بازدیدکنندگان
· پاورپوینت های بهداشت محیط بهداشت حرفه ای ایمنی-محیط زیست آب فاضلاب پسماند[1664]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات آلودگی هوا Air-Pollution[764]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات آلودگی هوای صنعتی Air Pollution Industrial[1101]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی بهداشت محیط و محیط زیست[915]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود کتابهای رایگان بهینه سازی مدیریت انرژی[1058]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-6[991]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-5[1009]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-4[918]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-3[712]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-2[699]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-1[1207]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی[4736]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ی[798]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف و[740]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ه[709]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ن[637]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف م[540]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ل[746]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف گ[789]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ک[725]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ف و ق[712]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ع[723]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف س[796]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ر[726]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ذ[666]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف د[548]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ح و خ[715]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ح و خ[697]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ت[685]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف پ[658]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ب[728]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف الف[735]تمامی بازدیدکنندگان
· بانک فارسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS[5582]تمامی بازدیدکنندگان
· بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب[4603]تمامی بازدیدکنندگان
· بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف A[1909]تمامی بازدیدکنندگان
· بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف B[970]تمامی بازدیدکنندگان
· بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف C[1275]تمامی بازدیدکنندگان
· بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف D[1146]تمامی بازدیدکنندگان
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload