خوش آمدید

فیلمی از شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب

موضوعات : Sewer

 فیلمی از شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب را میتوانید مشاهده نمایید


 

در این فیلم شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب یک شهر از مرحله جمع آوری فاضلاب تا انتقال به تصفیه خانه و تصفیه نهایی قابل مشاهده میباشد.کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی