خوش آمدید

کتاب تصفيه فاضلابهای صنعتی جمالی و دیندارلو

موضوعات : Sewer

دانلود کتاب تصفیه فاضلابهای صنعتی دکتر حمزه علی جمالی دکتر کاووس دیندارلو


کتاب تصفیه فاضلابهای صنعتی دکتر حمزه علی جمالی دکتر کاووس دیندارلو

دانلود کتاب تصفيه فاضلابهای صنعتی جمالی و دیندارلو

این کتاب به تصفیه فاضلابهای صنعتی از جمله فاضلاب های صنایع لبنی محصولات غذائی دریایی صنایع فراوری گوشت صنایع فراوری سیب زمینی صنایع نساجی صنایع دارویی صنایع تولید نان تصفیه فاضلاب نوشیدنیهای غیر الکلی تصفیه پسماندهای ناشی از پرورش دام و طیور صنایع کاغذ و چوب صنایع پرداخت فلزات صنایع انفجاری می پردازد این کتاب در ۶۰۸ صفحه و ۲ جلد تدوین شده است.

دكتر دکتر حمزه علی جمالی استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكی قزوین و دکتر کاووس دیندارلو استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان میباشند.

جلد اول: 
فصل اول - تصفیه فاضلاب صنایع لبنی
فصل دوم- تصفیه فاضلاب صنایع فراوری محصولات غذائی دریایی
فصل سوم - تصفیه فاضلاب و صنایع فراوری گوشت
فصل چهارم - تصفیه فاضلاب صنایع فراوری سیب زمینی
فصل پنجم - تصفیه فاضلاب صنایع نساجی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
جلد دوم : انتشار برای نخستین بار در کانال 
فصل ششم - تصفیه فاضلاب صنایع دارویی
فصل هفتم - تصفیه صنایع تولید نان
فصل هشتم - تصفیه فاضلاب نوشیدنیهای غیر الكلی
فصل نهم - تصفیه پسماندهای ناشی از پرورش دام و طیور
فصل دهم - تصفیه فاضلاب صنایع كاغذ و چوب
فصل یازدهم - تصفیه فاضلاب صنایع پرداخت فلزات
فصل دوازدهم - تصفیه فاضلاب صنایع انفجاری

دانلود کتاب تصفيه فاضلابهای صنعتی جمالی و دیندارلوکپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی