خوش آمدید

مجوز انجام کار PERMIT TO WORK

موضوعات : Safety
سیستم مجوز کار یک عامل کلیدی در اطمینان یافتن از آن است که کلیه اقدامات برای تضمین ایمنی کارکنانی که در تاسیسات مشغول به کار هستند با اطمینان بالا به عمل آید عملکرد صحیح این سیستم به همه افرادی که در آن مشارکت دارند بستگی دارد سیستم مجوز کار بر اساس مدیریت مخاطرات برنامه ریزی شده وعلل اصلی وفواید آن به شرح زیر می باشد.ایمنی افرادی که کار را انجام می دهند، ایمنی افراد دیگری که در تاسیسات حضور دارند.
 

ایمنی تاسیسات ومحیط زیست
رعایت استاندارد های شرکت
تمام کارهائی که به مجوز کار واقدامات احتیاطی نیاز دارند از قبل مشخص شده اند واین به این معناست که تمام کنترل هائی که شما به آن نیاز دارید مهیا می باشد . البته کسانی که می خواهند از آن استفاده کنند نیاز به دوره های آموزشی دارند.

 

All work is assessed to whether which permit and precautions are required
It means that all the controls for your safety are in place
Users require separate trainingکپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی