خوش آمدید

کسب و کار بدون اندیشه

موضوعات : Public
متن فایل پی دی اف پیوستی قسمتی از کتاب کسب و کار بر بال اندیشه به قلم بیل گیتس است.علت اینکه اینکه متن مذکور نظرم را جلب کرد کارهایی است که ما در این زمینه در ادارات انجام میدهیم.
1.در بخش استخدام یک سیستم کارگزینی بزرگ داریم ولی در نهایت افرادی که توسط کارگزینی ها انتخاب و جذب میشوند اغلب دارای طیف وسیع تجربه بجز تجربیات مورد نیازمان میباشند. 2.از فرم های متعدد کاغذی در مراحل مختلف استفاده میکنیم،

وقت زیادی رو صرف پر کردن فرم ها، بایگانی و وارد کردن اطلاعات آن دربانک های اطلاعاتی جهت ذخیره سازی دیجیتال مینماییم ولی اغلب در هنگام نیاز این فرم ها بکارمان نمیاید و دوباره فرم دیگری را تهیه کرده و روز از نو روزی از نو

3.مورد قابل توجه در این متن پر کردن فرم مشخصات داوبطلبان استخدام توسط خودشان است، که این اطلاعات فقط یکبار از داوطلبان اخذ میگردد و مبنای بانک اطلاعاتی قرار گیرد.برای سایر فرم های مورد نیاز در طول دوره کاری مانند فرم ترفیع، فرم بیمه و...
حال مطالب عنوان شده را با قسمتی از کتاب بیل گیتس با نام کسب و کار بر بال اندیشه از لینک ذیل دریافت و مقایسه نمایید.همچنین قضاوت نمایید که آیا عنوان این مطلب درست انتخاب شده است یا نه؟؟؟؟

دانلودکتاب:کسب و کار بر بال اندیشه نوشته بیل گیتس


کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی