خوش آمدید

استفاده از نیتروژن برای ذخیره CO2 بیشتر در خاک

موضوعات : Pollution-Soil

محققان دریافتند گیاهان حدود یک چهارم از نیتروژن مورد نیاز خود را از خاک به دست می آورند. این نیتروژن امکان نگهداری مقادیر زیادی از CO2 حاصل از سوخت های فسیلی را در جنگل ها و چمنزارها فراهم می کند.


به گزارش موژ و به نقل از اسوشیتدپرس، بر اساس این تحقیقات نیتروژن حاصل از هوازدگی سنگ ها یک منبع مهم تامین مواد مغذی در اکوسیستم و خاک است.پیش از این تصور می شد تمام نیتروژن موردنیاز گیاهان از اتمسفر دریافت می شود.
این کشف جدید با نظریاتی که قرن ها مبنای علوم زیستی بوده اند، در تناقض است. وجود این نیتروژن امکان نگهداری مقادیر زیادی از CO2 حاصل از سوخت های فسیلی را در جنگل ها و چمنزارها فراهم می کند.

استفاده از نیتروژن برای ذخیره CO2 بیشتر در خاک

برای آزاد شدن نیتروژن موجود در سنگ ها لازم است پدیده هوازدگی رخ دهد. در این پدیده سنگ های پوسته زمین در اثر تماس مستقیم با هواکره ( جو یا اتمسفر ) متلاشی می شوند. فعالیت های زمین ساختی نیز مانند هوازدگی شیمیایی که در آن بارش باران موجب فرسایش سنگ ها می شود، می تواند منجر به آزادسازی نیتروژن شود.
محققان پیش از این نیز در میزان نیتروژن موجود در خاک و میزان نیتروژنی که امکان انتقال آن از اتمسفر به خاک وجود دارد، متوجه وجود تناقض شده بودند. بر اساس این تحقیقات مقادیر زیادی از نیتروژن درون سنگ ها وجود دارد و این نیتروژن با سرعتی آزاد می شود که وجود چنین تناقضی را توجیه می کند. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Science منتشر شده است.کپی
لینک اشتراک گذاری