خوش آمدید

بررسي مديريت جامع كيفيت در بهبود فرايند كنترل و بازديد از اماكن و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشت شماره يك اصفهان ـ سال 1384

موضوعات : Water Supply

بررسي مديريت جامع كيفيت در بهبود فرايند كنترل و بازديد از اماكن و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشت شماره يك اصفهان ـ سال 1384
محمد باقر رضاعلي - حسين آقادادي
بررسي مديريت جامع كيفيت در بهبود فرايند كنترل و بازديد از اماكن و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشت شماره يك اصفهان ـ سال 1384

بررسي مديريت جامع كيفيت:بهبود فرايند كنترل:بازديد:اماكن:مراكز تهيه:توزيع مواد غذايي منطقه :پوشش مركز بهداشت شماره يك اصفهان ـ سال 1384:محمد باقر رضاعلي:حسين آقادادي
فایلهای مطلب


کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 1023
  • 0