خوش آمدید

فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روی زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون

موضوعات : Wastewater

فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روی زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون
فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روی زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون
فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روی زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون

فعالیت:نانوذرات:TiO1:پوشش:داده:شده:روی:زئولیت:تجزیه:گمتیل:اتیل:کتون
فایلهای مطلب


کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 836
  • 0