خوش آمدید

ارائه یک مدل رگرسیونی مناسب جهت پیش بینی شاخص های حادثه

موضوعات : Wastewater

ارائه یک مدل رگرسیونی مناسب جهت پیش بینی شاخص های حادثه
ارائه یک مدل رگرسیونی مناسب جهت پیش بینی شاخص های حادثه
ارائه یک مدل رگرسیونی مناسب جهت پیش بینی شاخص های حادثه

ارائه:یک:مدل:رگرسیونی:مناسب:جهت:پیش:بینی:شاخص:های:حادثه
فایلهای مطلب


کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 838
  • 0