خوش آمدید

بررسي كاربرد روشهاي غير متعارف جمع آوري و تصفيه طبيعي فاضلاب درچهار روستاي استان سمنان

بررسي كاربرد روشهاي غير متعارف جمع آوري و تصفيه طبيعي فاضلاب درچهار روستاي استان سمنان
محمد نوري سپهر - حسين عبدوس - بهرام حاج عليان - محمدرضا سليمي
بررسي كاربرد روشهاي غير متعارف جمع آوري و تصفيه طبيعي فاضلاب درچهار روستاي استان سمنان

بررسي كاربرد روشهاي غير متعارف جمع آوري:تصفيه طبيعي فاضلاب:چهار روستاي استان سمنان:محمد نوري سپهر:حسين عبدوس:بهرام حاج عليان:محمدرضا سليمي
فایلهای مطلب


کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 1192
  • 0