خوش آمدید

اولويت بندي روستاهاي بالادست و پايين دست سد كرج و لتيان جهت اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب

اولويت بندي روستاهاي بالادست و پايين دست سد كرج و لتيان جهت اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب
امير مير شفيعي
اولويت بندي روستاهاي بالادست و پايين دست سد كرج و لتيان جهت اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب

اولويت بندي روستاهاي بالادست:پايين دست سد كرج:لتيان:اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب:امير مير شفيعي
فایلهای مطلب


کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 1004
  • 0