خوش آمدید

بررسي ترکیبات اسانس روغنی گیاه آویشن کوهی ناحیه تفتان با تاكيد بر خواص ضد ميكروبي آنها

موضوعات : Solid Waste

بررسي ترکیبات اسانس روغنی گیاه آویشن کوهی ناحیه تفتان با تاكيد بر خواص ضد ميكروبي آنها
دكتر علیرضا سردشتی - مسعود فاضلی رستم پور
بررسي ترکیبات اسانس روغنی گیاه آویشن کوهی ناحیه تفتان با تاكيد بر خواص ضد ميكروبي آنها

بررسي ترکیبات اسانس روغنی گیاه آویشن کوهی ناحیه تفتان:تاكيددرمانیخواص ضد ميكروبي آنها:دكتر علیرضا سردشتی:مسعود فاضلی رستم پور
فایلهای مطلب


کپی
لینک اشتراک گذاری