خوش آمدید

نقش نانو روانکار ها در افزایش راندمان و کاهش هزینه های نت موتور

موضوعات : Nanolubricants

نقش نانو روانکار ها در افزایش راندمان و کاهش هزینه های نت موتور

[ نویسندگان:  رمضانعلی طاهری طاهری  ]
نقش نانو روانکار ها در افزایش راندمان و کاهش هزینه های نت موتور:رمضانعلی طاهری:طاهری:روانکار:نانوتکنولوژی:نانوذرات:نگهداری و تعمیران
فایلهای مطلب

کپی
لینک اشتراک گذاری