خوش آمدید

استفاده از تجربيات ژاپن براي تعيين جايگاه مديریت انرژي

موضوعات : Energy-Management

استفاده از تجربيات ژاپن براي تعيين جايگاه مديریت انرژي در سيستم مديريت انرژي

كشور ژاپن از پيشگامان مديريت انرژي در جهان به شمار مي آيد . آمار وضعيت انرژي اين كشور گواه عملكرد بسيار خوب مديريت انرژي اين كشور بويژه در بخش صنعتي مي باشد . از اينرو برنامه هاي مديريت انرژي اين كشور مي تواند الگوي مناسبي براي كشورهاي ديگر از جمله ايران باشد. يكي از اركان اصلي عملكرد بسيار خوب مديريت انرژي ژاپن، مدير انرژي است، كه نقشي كليدي بر عهده دارد .


در اين مقاله جايگاه مدير انرژي در صنايع و قانون انرژي ژاپن، نيز تعداد و چگونگي استخدام و آموزش و ارزيابي مديران و مسئولين مديريت انرژي در اين كشور بررسي شده است. در ادامه ضمن بررسي جايگاه كنوني مديريت انرژي در ايران پيشنهاد مي شود از تجربيات ژاپن در اين زمينه استفاده شود.


قانون انرژی:مدیر انرژی:مسئول مدیریت انرژی:NTCEM:JICA:تجربیات ژاپن:مدیریت انرژی:بهینه سازی انرژی
فایلهای مطلب

کپی
لینک اشتراک گذاری