خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: طراحی تصفیه خانه فاضلاب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

بررسي تاثير نسبت COD/N ورودي بر سرعت نيتريفيكاسيون در تصفيه فاضلاب با استفاده از يك راكتور پايلوت در مقياس آزمايشگاهي

موضوعات : Wstewater Treatment Design

بررسي تاثير نسبت COD/N ورودي بر سرعت نيتريفيكاسيون در تصفيه فاضلاب با استفاده از يك راكتور پايلوت در مقياس آزمايشگاهي
حميد رضا پو

بررسي كارائي روش فيلتراسيون مستقيم در حذف آلاينده‌ها از پساب تصفيه‌خانه فاضلاب صاحبقرانيه بمنظور استفاده مجدد

موضوعات : Wstewater Treatment Design

بررسي كارائي روش فيلتراسيون مستقيم در حذف آلاينده‌ها از پساب تصفيه‌خانه فاضلاب صاحبقرانيه بمنظور استفاده مجدد
عبدالمطلب صيد محمد