خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: طراحی تصفیه خانه فاضلاب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

مهندسی مجدد تصفیه خانه لاگونی شهرک صدرای شیراز با لحاظ نمودن تصفیه غیرهوازی ویژه

موضوعات : Wstewater Treatment Design

مهندسی مجدد تصفیه خانه لاگونی شهرک صدرای شیراز با لحاظ نمودن تصفیه غیرهوازی ویژه

مهندسی مجدد تصفیه خانه لاگونی شهرک صدرای شیراز با لحاظ نمودن تصفیه غیرهوازی ویژه

  • 998
  • 0
ادامه مطلب

به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنز Ratio- MIR Manganese-Iron نسبت منگنز به آهن خون

موضوعات : Wstewater Treatment Design

به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنز Ratio- MIR Manganese-Iron نسبت منگنز به آهن خون
به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنز Ratio- MIR Manganese-Iron نسبت منگنز به آهن خون

  • 937
  • 0
ادامه مطلب

پاورپوينت امکان سنجی ارتقاء راندمان زیست محیطی سیستم های تصفیه فاضلاب های شهری به روش لجن فعال و AHP

موضوعات : Wstewater Treatment Design

پاورپوينت امکان سنجی ارتقاء راندمان زیست محیطی سیستم های تصفیه فاضلاب های شهری به روش لجن فعال و AHP
پاورپوينت امکان سنجی ارتقاء راندمان زیست محیطی سیستم های تصفیه فاضلاب های شهری به روش لجن فعال و AHP

  • 687
  • 0
ادامه مطلب

بررسی وضع موجود و عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شکوهیه قم (در سال1386)

موضوعات : Wstewater Treatment Design

بررسی وضع موجود و عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شکوهیه قم (در سال1386)
محمد حسن محمودیان - محمد فهیمی نیا - بهنام سپهرنیا - ایرج حیدری - آمنه خلیلی - ثریا حسینی

  • 1009
  • 0
ادامه مطلب