خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: آب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

طراحی لاگ بوک کتابچه ی ثبت فعالیت ها ی کارآموزی بهداشت حرفه ای به منظور ارزشیابی فعالیت ها ی کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای

موضوعات : Water

طراحی لاگ بوک کتابچه ی ثبت فعالیت ها ی کارآموزی بهداشت حرفه ای به منظور ارزشیابی فعالیت ها ی کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای
طراحی لاگ بوک کتابچه ی ثبت فعالیت ها ی کارآموزی بهداشت حرفه ای به منظور ارزشیابی فعالیت ها ی کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای

  • 1179
  • 0
ادامه مطلب

بررسی اثرات متیل ترشیاری بوتیل اتر MTBE روی تخریب ساختار هموگلوبین انسان و ارائه راهکارهای تعدیلی

موضوعات : Water

بررسی اثرات متیل ترشیاری بوتیل اتر MTBE روی تخریب ساختار هموگلوبین انسان و ارائه راهکارهای تعدیلی
بررسی اثرات متیل ترشیاری بوتیل اتر MTBE روی تخریب ساختار هموگلوبین انسان و ارائه راهکارهای تعدیلی

  • 1031
  • 0
ادامه مطلب

بررسی آلودگی نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی شهر دهگلان

موضوعات : Water

بررسی آلودگی نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی شهر دهگلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1فرزانه محمدظاهری ؛ 2باقر صفری؛ 3زهرا باقری؛ 4سهیل سبحان اردکانی    
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان. (مسئول مکاتبات)
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
3دانشجوی کارشناسی ارشد محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
4استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
چکیده
نیترات و نیتریت از جمله مهم­ترین آلاینده­های منابع آب سطحی و زیرزمینی می باشند، که اثرات نامطلوبی بر سلامت مصرف­کنندگان دارند. بنابراین در این مطالعه نسبت به تعیین غلظت آنیون­های نیترات و  نیتریت در منابع آب زیرزمینی شهر دهگلان اقدام­شد.
نمونه‏برداری از 20 حلقه چاه تامین کننده آب شرب منطقه مورد مطالعه در سال 1391 با پراکندگی یکنواخت در سطح دشت انجام و غلظت آنیون­های نیترات و نیتریت با استفاده از روش اسپکتروفتومتری ماورای بنفش به ترتیب در طول موج­های 420 و 543 نانومتر قرائت شد.
میانگین غلظت نیترات و نیتریت در نمونه­های قبل از کوددهی به ­ترتیب برابر با 97/0±66/8 و 0003/0±001/0 میلی­گرم بر لیتر و در نمونه­های بعد از کوددهی به­ترتیب برابر با 82/8±20/69 و 006/0±013/0 میلی­گرم بر لیتر می­باشد. همچنین مقایسه میانگین غلظت آنیون­های مورد ارزیابی با رهنمود سازمان حفاظت محیط­زیست نشان داد که میانگین غلظت نیترات بعد از کوددهی بیش­تر از رهنمود ارایه­شده می­باشد.
با توجه به این­که میانگین غلظت آنیون نیترات در نمونه­های آب زیرزمینی بعد از کوددهی بیش از حد استاندارد می­باشد، این عامل می­تواند بیانگر روند افزایشی ترکیبات ازت­دار مصرفی در بخش صنعت و کشاورزی باشد، که افزایش بار این آنیون را در پی داشته­است. از این رو مصرف روزافزون مواد ازته به­ویژه مصرف غیر اصولی و بیش از اندازه نهاده­های کشاورزی، موجبات نگرانی در مورد بروز مخاطرات بهداشتی برای مصرف کنندگان را فراهم کرده­است.
کلیدواژگان
نیترات؛ نیتریت؛ منابع آب زیرزمینی؛ اسپکتروفتومتری؛ دهگلان

  • 2114
  • 0
ادامه مطلب