خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: طراحی تصفیه خانه آب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

بازيابي پساب حاصل از شستشوي فيلترهاي تصفيه خانه آب اصفهان با روش شناورسازي با هواي محلول

موضوعات : Water Treatment Design

بازيابي پساب حاصل از شستشوي فيلترهاي تصفيه خانه آب اصفهان با روش شناورسازي با هواي محلول
محمد حسن محموديان - محمدرضا شاه منصوري - محمد مهدي امين - محمد قاسميان

ادامه مطلب

مقايسه دو باكتري سودوموناس در توانايي تجزيه الكيل بنزن سولفونات خطي (LABS) موجود در دترجنتها

موضوعات : Water Treatment Design

مقايسه دو باكتري سودوموناس در توانايي تجزيه الكيل بنزن سولفونات خطي (LABS) موجود در دترجنتها
نگار تقوي پوريان آذر - محمدرضا نهايي

  • 1058
  • 0
ادامه مطلب

بررسي امكان استفاده از موجودات شاخص فاضلاب به منظور راهبري تصفيه خانه فاضلاب چنيبيه اهواز

موضوعات : Water Treatment Design

بررسي امكان استفاده از موجودات شاخص فاضلاب به منظور راهبري تصفيه خانه فاضلاب چنيبيه اهواز
امير مسعود افشار - بيژن بينا - نعمت الله جعفرزاده

ادامه مطلب