خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: میکروبیولوژی آب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

بررسي ارتباط بين ميزان شاخصهاي بيولوژيك و پارامترهاي كيفي آب در سيستم توزيع آب آشاميدني مناطق روستاي استان قزوين

موضوعات : Water Microbiology

بررسي ارتباط بين ميزان شاخصهاي بيولوژيك و پارامترهاي كيفي آب در سيستم توزيع آب آشاميدني مناطق روستاي استان قزوين
شيرين نادري - دك