خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: میکروبیولوژی آب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

بررسي خصوصيات فيزيكو شيميايي و آلودگي باكتريايي و قارچي و انگلي غالب در آب استخرهاي سرپوشيده شهر كرمان در سال 1386-1385

موضوعات : Water Microbiology

بررسي خصوصيات فيزيكو شيميايي و آلودگي باكتريايي و قارچي و انگلي غالب در آب استخرهاي سرپوشيده شهر كرمان در سال 1386-1385
مژگان علمد