خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: میکروبیولوژی آب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا-تخم انگل-Ecoli O-H و آزمون تشخیص سمیت لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی

موضوعات : Water Microbiology

بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا-تخم انگل-Ecoli O-H و آزمون تشخیص سمیت لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی
بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا-تخم انگل-Ecoli O-H و آزمون تشخیص سمیت لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی

  • 561
  • 0
ادامه مطلب

بررسی میزان خورندگی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان خاش در سال 1386

موضوعات : Water Microbiology

بررسی میزان خورندگی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان خاش در سال 1386
علیرضا حسینی - ادریس بذرافشان - محمد امیر نوری - احمد علی میرپور - محمد رضا مرادی - شهربانو میمنی - خدابخش نارویی

ادامه مطلب

بررسی وضعیت رسوب گذاری و خورندگی آب آشامیدنی در منابع تامین و شبکه توزیع شهر شیراز، 1386

موضوعات : Water Microbiology

بررسی وضعیت رسوب گذاری و خورندگی آب آشامیدنی در منابع تامین و شبکه توزیع شهر شیراز، 1386
منصوره دهقانی - فیاض تکس - سید حمید رضا طباطبایی

ادامه مطلب