خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: گندزدایی و ضدعفونی آب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

بررسي شيوع آسم و اختلالات تنفسي در بين كاركنان خدماتي شاغل در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) شهر زاهدان درتماس با تركيبات گندزدا و شيميايي و آگاهي و رفتار آنان نسبت به آن در سال 1383

موضوعات : Water Disinfection

بررسي شيوع آسم و اختلالات تنفسي در بين كاركنان خدماتي شاغل در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) شهر زاهدان درتماس با تركيبات گندزدا و شيميايي و آگاهي و رفتار آنان نسبت به آن در سال 1383
ادريس بذرافشان - محمد علي ززولي - عطاءاله رخش خورشيد - علي سهرابي - محمد دهدار - ملك كياني - مليحه حاتمي

ادامه مطلب

نقش آموزش بهداشت (بهداشت لوازم و ابزاركارها مواد اوليه مصرفي، گندزدايي و...) در كاهش آلودگي آبميوه و شير موز سنتي عرضه شده در آبميوه فروشي هاي منطقه تحت پوشش مركز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد

موضوعات : Water Disinfection

نقش آموزش بهداشت (بهداشت لوازم و ابزاركارها مواد اوليه مصرفي، گندزدايي و...) در كاهش آلودگي آبميوه و شير موز سنتي عرضه شده در آبميوه فروشي هاي منطقه تحت پوشش مركز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد
معصومه مبرا - براتعلي عرب نژاد - علي اكبر عرفانيان - حسين امام وردي زاده - بهروز پورداد

ادامه مطلب

امكان سنجي كاهش مصرف تركيبات كلر جهت گندزدايي آب آشاميدني درمناطق سردسير فصول سرد سال

موضوعات : Water Disinfection

امكان سنجي كاهش مصرف تركيبات كلر جهت گندزدايي آب آشاميدني درمناطق سردسير فصول سرد سال
ابراهيم شاه منصوريان - محمد نوري سپهر - عباس تجلي - انديشه محموديان - ابراهيم باقري

ادامه مطلب