خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: فاضلاب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

حذف نیکل و کادمیم از محلول‌های آبی توسط نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده

موضوعات : Wastewater

حذف نیکل و کادمیم از محلول‌های آبی توسط نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان:
سید حسن زوار موسوی زهرا لطفی 
دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان
دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان
چکیده
در این پژوهش از جاذب نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده توسط خاکستر برگ زیتون برای حذف فلزات سنگین نیکل و کادمیم از محلول‏های آبی استفاده شد. تاثیر پارامترهای موثر بر فرایند حذف شامل pH،زمان تماس، مقدار جاذب و دما مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات ساختاری نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده توسط خاکستر برگ زیتون با میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و طیف سنجی مادون قرمز انجام شد. با بررسی ایزوترم‏های جذب، بهترین انطباق نتایج تجربی با ایزوترم لانگمیر به‌دست آمد. به‌علاوه مطالعات سینتیکی انجام شده نشان دهنده بهترین تطبیق داده‏های تجربی با سینتیک شبه درجه دوم بود. بر اساس مطالعات ترمودینامیکی، فرایند از نوع گرمازا و به‌صورت خود به خودی بوده و مقادیر آنتالپی، منفی به‌دست آمد.
کلیدواژگان
نیکل؛ کادمیم؛ نانو ذرات مغناطیسی؛ ایزوترم؛ سینتیک؛ ترمودینامیک    
موضوعات
صنعتی؛ نانوتکنولوژی   

  • 4207
  • 0
ادامه مطلب

دانلود فايل مجموعه گزارشهاي رصد فناوري نانو-کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب

موضوعات : Wastewater

دانلود فايل مجموعه گزارشهاي رصد فناوري نانو-کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب
دانلود فايل مجموعه گزارشهاي رصد فناوري نانو-کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب

  • 1030
  • 0
ادامه مطلب

ارزیابی مقایسه ی رویکرد باورپذیری مفاهیم منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندی ریسک

موضوعات : Wastewater

ارزیابی مقایسه ی رویکرد باورپذیری مفاهیم منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندی ریسک
ارزیابی مقایسه ی رویکرد باورپذیری مفاهیم منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندی ریسک

  • 673
  • 0
ادامه مطلب

فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روی زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون

موضوعات : Wastewater

فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روی زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون
فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روی زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون

  • 865
  • 0
ادامه مطلب