خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: تصفیه فاضلاب صنعتی

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

اثر آهک در حذف فسفر در تصفیه خانه فاضلاب

موضوعات : Wastewater Industrial

اثر آهک در حذف فسفر در تصفیه خانه فاضلاب

مینا هرمزي نژاد، 1 افشین تکدستان، 2 نعمت الله جعفر زاده حقیقی فرد، 2 مهدي احمدي مقدم، 2 نظامالدین منگلی زاده 1
1. گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
2. گروه مهندسی بهداشت محیط، عضو مرکز تحقیقات و فناوريهاي زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

 • 2348
 • 0
ادامه مطلب

بررسی کارایی فرایند نانو ذرات اکسید روی و فرابنفش برای حذف آفت‌کش دیازینون از محیط‌های آبی

موضوعات : Wastewater Industrial

بررسی کارایی فرایند نانو ذرات اکسید روی و فرابنفش برای حذف آفت‌کش دیازینون از محیط‌های آبی

بررسی کارایی فرایند نانو ذرات اکسید روی و فرابنفش برای حذف آفت‌کش دیازینون از محیط‌های آبی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
محمد هادی دهقانی ؛ عبدالمجید فدایی2
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

 • 3773
 • 0
ادامه مطلب

مدیریت ریسک بهداشتی ایمنی و محیط‌ زیستی کارخانه سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین

موضوعات : Wastewater Industrial

مدیریت ریسک بهداشتی ایمنی و محیط‌ زیستی کارخانه سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین
مدیریت ریسک بهداشتی ایمنی و محیط‌ زیستی کارخانه سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین

 • 1531
 • 0
ادامه مطلب

بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران

موضوعات : Wastewater Industrial

بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران
بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران

 • 1195
 • 0
ادامه مطلب

بررسی ارتباط بین برخی متغیرهای جمعیت شناختی و شغلی با آسیب های ناشی از حوادث شغلی در یکی از صنایع نساجی - استان یزد

موضوعات : Wastewater Industrial

بررسی ارتباط بین برخی متغیرهای جمعیت شناختی و شغلی با آسیب های ناشی از حوادث شغلی در یکی از صنایع نساجی - استان یزد
بررسی ارتباط بین برخی متغیرهای جمعیت شناختی و شغلی با آسیب های ناشی از حوادث شغلی در یکی از صنایع نساجی - استان یزد

 • 970
 • 0
ادامه مطلب

ارتباط ميزان كلر باقيمانده با كيفيت ميكروبي آب استخرهاي شنا در استان اصفهان درچهار فصل سال 86

موضوعات : Wastewater Industrial

ارتباط ميزان كلر باقيمانده با كيفيت ميكروبي آب استخرهاي شنا در استان اصفهان درچهار فصل سال 86
زهرا موسويان - اطهرافلاکیان - عفت شبانيان - نسرين واحدي - رويا عطايي - حسين صفاري

 • 1150
 • 0
ادامه مطلب

نقش میکروارگانیسم­ها در کاهش آلاینده­های زیست­محیطی: استفاده از میکروارگانیسم Cupriavidus necator در تولید کوپلیمر هیدروکسی­بوتیریت و والریت

موضوعات : Wastewater Industrial

نقش میکروارگانیسم­ها در کاهش آلاینده­های زیست­محیطی: استفاده از میکروارگانیسم Cupriavidus necator در تولید کوپلیمر هیدروکسی­بوتیریت و والریت
محمد فریدونی - حبیب الله یونسی

ادامه مطلب