خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: ظوابط و استاندارد ها

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

ارزیابی ظرفیت ریوی کارکنان شرکت تولید دارو در اثر مواجهه شغلی با ترکیبات شیمیایی

موضوعات : Standards

ارزیابی ظرفیت ریوی کارکنان شرکت تولید دارو در اثر مواجهه شغلی با ترکیبات شیمیایی
ارزیابی ظرفیت ریوی کارکنان شرکت تولید دارو در اثر مواجهه شغلی با ترکیبات شیمیایی

  • 806
  • 0
ادامه مطلب

مقررات، رهنمودها و استانداردهاي زيست محيطي و بهداشت محيطي در رابطه با دفع فاضلاب به داخل آبهاي ساحلي و درياها

موضوعات : Standards

مقررات، رهنمودها و استانداردهاي زيست محيطي و بهداشت محيطي در رابطه با دفع فاضلاب به داخل آبهاي ساحلي و درياها
مهندس افشين تكدستان - دكتر نعمت الله جعفرزاده - دكتر ناصر مهردادي

ادامه مطلب

ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي در ارتباط با بسته‌بندي و حمل و نقل و دفع مواد راديو اكتيو به محيط زيست

موضوعات : Standards

ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي در ارتباط با بسته‌بندي و حمل و نقل و دفع مواد راديو اكتيو به محيط زيست
افشين تكدستان - عليرضا كوهپايي - نعمت اله جعفرزاده

ادامه مطلب

مقررات و استانداردهاي زيست محيطي در استفاده و دفع لجن فاضلاب درزمين

موضوعات : Standards

مقررات و استانداردهاي زيست محيطي در استفاده و دفع لجن فاضلاب درزمين
مهندس عبدالعظيم ارسالي ـ محمد رحيم كديور - محمد علي وثوقي - عبداله كريمي - عبدالرسول همتي و محمدرضا حيدري

ادامه مطلب