خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: آلودگی صوتی

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

برآورد هزینه ناشی از صدای ترافیکی وارد بر سلامتی ساکنین شهر تبریز با اندازه گیری غیر مستقیم میزان تمایل به پرداخت مردم WTP

موضوعات : Sound pollution

برآورد هزینه ناشی از صدای ترافیکی وارد بر سلامتی ساکنین شهر تبریز با اندازه گیری غیر مستقیم میزان تمایل به پرداخت مردم WTP
برآورد