خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: دفن بهداشتی مواد زائد جامد

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

پیشگویی مقدار زباله ی تولیدی بیمارستانی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی

موضوعات : Solid Waste Landfill

پیشگویی مقدار زباله ی تولیدی بیمارستانی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی
سپیده جهاندیده - صمد جهاندیده - مهرداد عسکریان - پرویز عبدالمالکی - مهندس موحدی - مینا جهاندیده

ادامه مطلب

بررسي وضعيت مديريت زباله هاي بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد يهشتي در سال 1384

موضوعات : Solid Waste Landfill

بررسي وضعيت مديريت زباله هاي بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد يهشتي در سال 1384
زهرا كاشي تراش اصفهان - منيره مجلسي - سعيد فروتن - فرخ فروتن

ادامه مطلب

بررسي ميزان سرانه مواد زائد جامد خانگي و تركيب شيميايي و فيزيكي آن و ميزان زباله پزشكي و صنعتي در مناطق روستايي استان فارس

موضوعات : Solid Waste Landfill

بررسي ميزان سرانه مواد زائد جامد خانگي و تركيب شيميايي و فيزيكي آن و ميزان زباله پزشكي و صنعتي در مناطق روستايي استان فارس
سياوش فتحي. محمد رضا دهقاني - محمدرضا حيدري

ادامه مطلب

بررسي وزن و حجم زباله هاي عفوني مطبها، آزمايشگاه، پانسمان، راديولوژي هاي خصوصي شهر شيراز ـ سال 1383

موضوعات : Solid Waste Landfill

بررسي وزن و حجم زباله هاي عفوني مطبها، آزمايشگاه، پانسمان، راديولوژي هاي خصوصي شهر شيراز ـ سال 1383
عزت الله رضايي - محمدرضا حيدري

ادامه مطلب