خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: کمپوست مواد زائد جامد

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

طراحی و اجرای کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت آموزش عملی دروس ایمنی صنعتی به دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

موضوعات : Solid-Waste-Compost

طراحی و اجرای کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت آموزش عملی دروس ایمنی صنعتی به دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
طراحی و اجرای کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت آموزش عملی دروس ایمنی صنعتی به دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

  • 3103
  • 0
ادامه مطلب

بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی

موضوعات : Solid-Waste-Compost

بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی
بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی

  • 3065
  • 0
ادامه مطلب

دانلود مقالات تولید کمپوست از زباله و لجن فاضلاب

موضوعات : Solid-Waste-Compost

دانلود مقالات تولید کمپوست از زباله و لجن فاضلاب

فایل ها، مطالب، مقالات و دستورالعمل های بخش کمپوست، در این بخش تقدیم میگردد برای راهنمایی بیشتر در خصوص جستجو میتوانید به مبحث آموزش نحوه یافتن مطالب مرتبط بهداشت محیط بیمارستان در سایت مراجعه نمایید

 

  • 3785
  • 0
ادامه مطلب

بررسی وضعیت کیفی و بهداشت آب شبکه های آبرسانی روستایی شهرستان ایرانشهر در سال 85

موضوعات : Solid-Waste-Compost

بررسی وضعیت کیفی و بهداشت آب شبکه های آبرسانی روستایی شهرستان ایرانشهر در سال 85
علیرضا حسینی - ادریس بذرافشان - احمدزورقی بومری - احمد علی کول - حسین معین محمدعلی میرزایی - خدابخش نارویی

  • 2971
  • 0
ادامه مطلب

مقایسه کیفیت شیمیایی آبخوان آهکی تاقدیس رحمت با استانداردهای WHO به لحاظ تأمین آب شرب روستاهای شهرستان ارسنجان در سال 1386

موضوعات : Solid-Waste-Compost

مقایسه کیفیت شیمیایی آبخوان آهکی تاقدیس رحمت با استانداردهای WHO به لحاظ تأمین آب شرب روستاهای شهرستان ارسنجان در سال 1386
محمد مهدی مهربانی اردکانی - محمد رضا شايق - سهند جرفی - امیررضا طلائی خوزانی

  • 2985
  • 0
ادامه مطلب