خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: مدیریت ریسک

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

بهینه سازی روش OSHA شماره 731 جهت شمارش الیاف آزبست با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست پیشرفته و FTIR711 ارزیابی اثر نانو لوله های کربنی تک جداره بر میزان تخلخل فیلترهای نانولیفی بی بافت

موضوعات : Risk Management

بهینه سازی روش OSHA شماره 731 جهت شمارش الیاف آزبست با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست پیشرفته و FTIR711 ارزیابی اثر نانو لوله های کربنی تک جداره بر میزان تخلخل فیلترهای نانولیفی بی بافت
بهینه سازی روش OSHA شماره 731 جهت شمارش الیاف آزبست با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست پیشرفته و FTIR711 ارزیابی اثر نانو لوله های کربنی تک جداره بر میزان تخلخل فیلترهای نانولیفی بی بافت

  • 2786
  • 0
ادامه مطلب

ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت

موضوعات : Risk Management

ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت
ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت

  • 3187
  • 0
ادامه مطلب

معرفی پرسشنامه Just Culture و کاربرد آن در ارزیابی فرهنگ خطا پذیری در سازمان ها

موضوعات : Risk Management

معرفی پرسشنامه Just Culture و کاربرد آن در ارزیابی فرهنگ خطا پذیری در سازمان ها
معرفی پرسشنامه Just Culture و کاربرد آن در ارزیابی فرهنگ خطا پذیری در سازمان ها

  • 3085
  • 0
ادامه مطلب

بررسی علل ریشه ای حوادث به روش SCAT - در کارخانجات ریخته گری استان آذربایجانشرقی

موضوعات : Risk Management

بررسی علل ریشه ای حوادث به روش SCAT - در کارخانجات ریخته گری استان آذربایجانشرقی
بررسی علل ریشه ای حوادث به روش SCAT - در کارخانجات ریخته گری استان آذربایجانشرقی

  • 4302
  • 0
ادامه مطلب