خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: بهداشت مواد غذایی

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

میزان آشنایی و عملکرد کارکنان رده های مختلف درگیر در مالاریا در زمینه عملیات سمپاشی ولاروکشی در استان سیستان و بلوچستان

موضوعات : Health-Food

میزان آشنایی و عملکرد کارکنان رده های مختلف درگیر در مالاریا در زمینه عملیات سمپاشی ولاروکشی در استان سیستان و بلوچستان
عبدالغفار

بررسي وضعيت بهداشتي استخرهاي شنا شهر مشهد طي سال هاي 83 تا 86 و تاثير آموزش مديران استخر ها در ارتقاء شرايط بهداشتي

موضوعات : Health-Food

بررسي وضعيت بهداشتي استخرهاي شنا شهر مشهد طي سال هاي 83 تا 86 و تاثير آموزش مديران استخر ها در ارتقاء شرايط بهداشتي
اردشير صادقي -