خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: آموزش بهداشت

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

محاسبه میزان تولید بیوگاز از محل دفن غیربهداشتی زباله شهرستان رباط کریم با استفاده از بسته نرم افزاری landGEM

موضوعات : Health-Education

محاسبه میزان تولید بیوگاز از محل دفن غیربهداشتی زباله شهرستان رباط کریم با استفاده از بسته نرم افزاری landGEM
قاسمعلی عمرانی - سمیه شیرازی

  • 1298
  • 0
ادامه مطلب

دستورالعمل برنامه كشوري پيشگيري و كنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

موضوعات : Health-Education

دستورالعمل برنامه كشوري پيشگيري و كنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

مقدمه:
كمبود يد و گواتر يكي از مشكلات تغذیه ای عمده در کشور بوده است . اجرای برنامه پیشگیری وکنترل کمبودید ویددارکردن نمکهای خوراکی طی سالیان گذشته موجب کاهش قابل ملاحظه شيوع گواتر دركشور شده است . براساس نتايج چهارمين پايش ملي برنامه پيشگيري وكنترل اختلالات ناشي ازكمبود يد  كه درسال 1386 انجام شده است ،شيوع گواتر از 68%  در سال 1368به 5/6 درصد رسيده است كه مبين استمرار موفقيت در مهار كمبود يد در كشور و پيشگيري از اختلالات ناشي از آن كه قبل از شروع برنامه نه تنها به صورت گواتر آندميك در همه استان‌ها و هيپراندميك در بيش از يك سوم استان‌ها وجود داشت ، بلكه اثرات وخيم آن بر كاهش رشد ذهني و جسمي، قدرت يادگيري، آستانه شنوايي و اعمال پسيكوموتور به ويژه در كودكان، نوجوانان و جوانان مشهود بود.

  • 2468
  • 0
ادامه مطلب

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات

موضوعات : Health-Education

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات

ماده واحده :
به دولت جمهورى اسلامى ايران اجازه داده مى‏شود به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهانى در مورد كنترل دخانيات به شرح پيوست با اعلاميه توضيح زير محلق گردد و اسناد آن را توديع نمايد. اعلاميه توضيحى: الحاق به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهانى در مورد كنترل دخانيات مستلزم پذيرش كنوانسيونهاى مندرج در كنوانسيون اخيرالذكر بدون طى مراحل تصويب در جمهورى اسلامى ايران نمى‏باشد.
تبصره 1- پذيرش داورى موضوع بند (2) ماده (27) كنوانسيون فوق‏الذكر توسط دولت جمهورى اسلامى ايران منوط به رعايت اصل (139) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران خواهد بود.
تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به عنوان مسؤول كنترل دخانيات موضوع ماده (5) كنوانسيون موظف است راهبردهاى ملى، جامع و همه جانبه‏اى را براى كنترل دخانيات تنظيم و اجراء نمايد و به طور ادوارى آنها را مورد بازنگرى قرار دهد و براى رسيدن به اين هدف يا هماهنگى دستگاههاى اجرايى، برنامه‏هاى آموزشى و اجرايى را براى كاهش مصرف دخانيات به مرحله اجراء گذارد. وزارت ياد شده مسؤوليت تنظيم لوايح و مقررات لازم را براى تحقق اهداف كنوانسيون و تقديم آنها به مراجع ذيربط بر عهده خواهد داشت.

  • 2282
  • 0
ادامه مطلب

خدمات بهداشتی اولیه P.H.C

موضوعات : Health-Education

خدمات بهداشتی اولیه P.H.C

مقدمـه:
 تا اواخر دوران قاجار هیچگونه نشانه ای ازتشکیلات منظم و قانونی برای مدیریت امر بهداشت و درمان مملکت در دست نیست. سرتاسرکشور آماج یورشهای قحطی و بیماریهای واگیر دار بصورت اپیدمی بود. تنها تعدادی بیمارستان که اکثر آنها راخارجی ها اداره می کردند در گوشه و کنار مملکت وجودداشت.
اولین قدم در راه تشکیل یک مرجع قانونی برای رسیدگی به سلامت مردم در کشور با تشکیل شورایی به نام هیئت صحیه (مجلس صحت) در محل دارالفنون برداشته شد و درسال 1300 وزارتخانه جدیدی بنام وزارت صحیه و فواید عامه تاسیس گردید. با تشکیل وزارتخانه و ادغام مجلس صحت با آن ،این مجلس به شورای عالی صحیه تغییر نام یافت ودر سال 1305 اداره جدیدی به نام اداره کل صحیه عمومی مشغول به کار شد. باید دانست که در این سالها اکثرامور بهداشت شهری از قبیل نگهداری واداره شیرخوارگاه ها ،یتیم خانه ها و حمامهای عمومی جزءوظایف شهرداریها بود.
در تاریخ 28/6/1320شمسی وزارت بهداری با تشکیلات جدید تاسیس گردید. در این سال امور بهداشت و درمان شکل قانونی یافت و برنامه هایی برای آن تدوین گردید.
در سال 1332 اداره کل مهندسی بهداشت محیط وزارت بهداری تأسیس گردید و یکی از اهداف آن اجرای طرحهای توزیع آب سالم برای شهرها و روستاهای کشور بود که موفقیتهای زیادی بدست آورد و در سال 1342 بمنظورتأمین و تربیت نیروی انسانی دوره مهندسی بهداشت در دانشکده فنی و بهسازی محیط دربهداری شروع بکار نمود.
شایان ذکر است در خرداد ماه 1334 قانون مربوط به مقررات پزشکی ، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی تصویب گردید و در تبصره 12 ماده 39 آنرا اعلام نمود وزارت بهداری و شهرداریها مکلفند مراکزی که مواد دارویی و یا غذایی یاآشامیدنی می سازند یا می فروشند را بازدید و در صورت مغایرت با اصول بهداشتی اخطارصادر نمایند  ودر صورت تخلف برابر مقررات اقدام نمایند که از جمله وظایف بهداشت محیط اجرای قسمتی از قانون فوق بود.
در تیرماه 1346 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی تصویب گردید. و در سالهای 1347 و 1354 مورد اصلاح قرار گرفت و دستورالعملهای لازم را در مورد ساخت، توزیع و فروش مواد غذایی وآشامیدنی تعیین و مجازات متخلفین مربوطه را نیز اعلام کرد.

  • 2872
  • 0
ادامه مطلب

تاثير آموزش بهداشت با قصه گويي در پيشگيري و كنترل عفونتهاي انگلي در دانش آموزان

موضوعات : Health-Education

ررسي تاثير آموزش بهداشت به روش قصه گويي در پيشگيري و كنترل عفونتهاي انگلي روده اي در دانش آموزان مدارس ابتدايي روستایی شهرستان اروميه 1386

  • 2444
  • 0
ادامه مطلب