خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: دستورالعمل

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

موضوعات : Guidelines

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
هدف از این دستورالعمل ، اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ابلاغی  به شماره 53231 مورخ 23/3/89 به منظور دستیابی به مقاصد زیر می باشد :  
الف – شناسایی و توسعه ظرفیت های کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصت های شغلی
ب – ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی  و  اشتغال اعضاء خانوار
ج – کاهش هزینه های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت  
د – افزایش بهره وری سرمایه و صرفه جویی در هزینه های جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده
هـ - ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه های بالادستی و تشکل های خوشه ای ،
اتحادیه ها ،  تعاونی ها و صنوف     
و – تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانگی

  • 2415
  • 0
ادامه مطلب

دستور العمل رعايت مسائل بهداشتي در توليد پسته

موضوعات : Guidelines

دستور العمل رعايت مسائل بهداشتي در توليد پسته

 ستاد نظارت بر توليد و فرآيند بهداشتي پسته   
 دستور العمل رعايت مسائل بهداشتي
1- كليه افراد دست اندر كار توليد پسته موظفند دوره آموزشي كوتاه مدت در زمينه بهداشت را گذرانده و گواهينامه دريافت نمايند .
* اشتغال به كار در هر يك از مراحل توليد پسته بدون گذراندن دوره آموزشي مذكور ممنوع مي باشد .
* استخدام و بكار گيري افراديكه فاقد گواهينامه مربوط به ماده 1 مي باشند ممنوع است .
2- كليه افرادي كه در توليد و فرآوري پسته فعاليت مي نمايند نبايستي از لحاظ ضوابط بهداشتي منعي داشته باشند ، دريافت كارت معاينه پزشكي و ارائه آن هنگام مراجعه بازرسين ويژه الزامي است .
* كارت معاينه پزشكي منحصرا" از طرف مركز بهداشت منطقه صادر خواهد شد .
* مدت اعتبار كارت فوق حداكثر شش ماه مي باشد .
 

  • 3097
  • 0
ادامه مطلب