خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: زباله

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

ارزیابی استرس حرارتی و افت عملکرد ناشی از آن در کارگران مشاغل گرم شهرستان گناباد

موضوعات : Garbage

ارزیابی استرس حرارتی و افت عملکرد ناشی از آن در کارگران مشاغل گرم شهرستان گناباد
ارزیابی استرس حرارتی و افت عملکرد ناشی از آن در کارگران مشاغل گرم شهرستان گناباد

  • 850
  • 0
ادامه مطلب

بررسی مدیریت پسماندهاي الکترونیک

موضوعات : Garbage

بررسی مدیریت پسماندهاي الکترونیک

از مهمترین پیشرفتهاي تکنولوژیکی دهههاي اخیر میتوان به پیشرفت صنعت تراشههاي الکترونیک و ریزپردازشگرها اشاره کرد و شاید مهمترین دستاوردهاي فناوري و پیشرفتهاي بشر در قرن اخیر در زمینه این صنعت و موارد جانبی مربوط به آن بوده است. رشد سریع تولید و مصرف رایانه در جهان منجر به ظهور پسماندهایی ویژهاي گردیده است. این پسماندها به دلیل مخاطراتی که براي انسان و محیط زیست او میتوانند ایجاد کنند به عنوان مواد زاید خطرناك شناخته شدهاند. سرب موجود در لامپهاي اشعه کاتدي و لحیم کاري مدارهاي رایانه اي – کادمیوم موجود در تراشههاي رایانه- جیوه موجود حسگرها، سوئیچها، لامپهاي تخلیه و باتريها- "پی وي سی" موجود در تجهیزات ضد اشتعال برمدار، فقط تعداد اندکی از ترکیبات موجود در رایانهها هستند که از پتانسیل خطرزایی بالایی برخوردارند. پسماندهاي الکترونیکی،به پسماندهاي ویژه اي گفته می شود که غالب قطعات اصلی آنها شامل؛ خازن ، ترانزیستور، آي سی ، مدارات الکترونیکی ، قطعات کاتدي و آندي و از این قبیل می باشد.

[ سجاد قربانپور ] - دانشجو

  • 2642
  • 0
ادامه مطلب