خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: ارگونومی

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

ارزیابی روشنایی و ارتباط آن با خستگی چشمی کارکنان بخش اداری یک شرکت تولیدی شیمیایی

موضوعات : Ergonomics

ارزیابی روشنایی و ارتباط آن با خستگی چشمی کارکنان بخش اداری یک شرکت تولیدی شیمیایی
ارزیابی روشنایی و ارتباط آن با خستگی چشمی کارکنان بخش اداری یک شرکت تولیدی شیمیایی

  • 582
  • 0
ادامه مطلب

مقایسه تاثیرکاربرد کفپوش ضدخستگی و آموزش ارگونومیک در کاهش خستگی کارگران ایستاده

موضوعات : Ergonomics

مقایسه تاثیرکاربرد کفپوش ضدخستگی و آموزش ارگونومیک در کاهش خستگی کارگران ایستاده
مقایسه تاثیرکاربرد کفپوش ضدخستگی و آموزش ارگونومیک در کاهش خستگی کارگران ایستاده

  • 606
  • 0
ادامه مطلب

ارزیابی عوامل خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با روش ارزیابی سریع مواجهه QEC در یک کارخانه رنگ سازی در شهرستان رشت

موضوعات : Ergonomics

ارزیابی عوامل خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با روش ارزیابی سریع مواجهه QEC در یک کارخانه رنگ سازی در شهرستان رشت
ارزیابی عوامل خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با روش ارزیابی سریع مواجهه QEC در یک کارخانه رنگ سازی در شهرستان رشت

  • 612
  • 0
ادامه مطلب

ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی به روش فعالیت های تکراری شغلی OCRA در میان کارگران صنعت لبنیات شهرستان رشت

موضوعات : Ergonomics

ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی به روش فعالیت های تکراری شغلی OCRA در میان کارگران صنعت لبنیات شهرستان رشت
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی به روش فعالیت های تکراری شغلی OCRA در میان کارگران صنعت لبنیات شهرستان رشت

  • 462
  • 0
ادامه مطلب

بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از صنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش RULA

موضوعات : Ergonomics

بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از صنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش RULA
بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از صنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش RULA

  • 581
  • 0
ادامه مطلب