خوش آمدید

نتایج پژوهشی درباره استفاده از ماسک و انتقال ویروس کرونا در هوا

به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران از انجام پژوهشی درباره بررسی هوا برد بودن کرونا ویروس در این مرکز تحقیقاتی خبر داد و با اشاره به نتایج آن، تاکید کرد که براساس نتایج یک مطالعه نمی توان گفت که فرضیه هوابرد بودن کرونا به طور کلی رد می شود.

  • 239
  • 0
ادامه مطلب