خوش آمدید

استفاده نامتعارف از گندزدا بر روی بدن و لباس افراد

به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران، نامه جدید جمعی از اساتید بهداشت محیط کشور به کمیته علمی مبارزه با کورونا در خصوص استفاده نامتعارف از گندزدا بر روی بدن و لباس افراد تقدیم میگردد.

  • 175
  • 0
ادامه مطلب