خوش آمدید

سازمان بهداشت جهانی مقصر شیوع گسترده ویروس کرونا است

به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران، در حالی که بسیاری از مقامات ایالت های مختلف آمریکا، دولت این کشور را به دلیل تعلل در مقابله با ویروس کرونا مسئول شیوع گسترده آن می دانند ترامپ در توئیتی تلاش کرد سازمان بهداشت جهانی را مقصر این موضوع نشان دهد.

  • 551
  • 0
ادامه مطلب

نتایج پژوهشی درباره استفاده از ماسک و انتقال ویروس کرونا در هوا

به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران از انجام پژوهشی درباره بررسی هوا برد بودن کرونا ویروس در این مرکز تحقیقاتی خبر داد و با اشاره به نتایج آن، تاکید کرد که براساس نتایج یک مطالعه نمی توان گفت که فرضیه هوابرد بودن کرونا به طور کلی رد می شود.

  • 219
  • 0
ادامه مطلب