خوش آمدید

مجوز انجام کار PERMIT TO WORK

موضوعات : Safety

سیستم مجوز کار یک عامل کلیدی در اطمینان یافتن از آن است که کلیه اقدامات برای تضمین ایمنی کارکنانی که در تاسیسات مشغول به کار هستند با اطمینان بالا به عمل آید عملکرد صحیح این سیستم به همه افرادی که در آن مشارکت دارند بستگی دارد سیستم مجوز کار بر اساس مدیریت مخاطرات برنامه ریزی شده وعلل اصلی وفواید آن به شرح زیر می باشد.ایمنی افرادی که کار را انجام می دهند، ایمنی افراد دیگری که در تاسیسات حضور دارند.
 

ادامه مطلب

فرهنگ ایمنی

موضوعات : Safety

در سالهای اخیر باز شناسی اهمیت جنبه های رفتاری وفرهنگی مدیریت ایمنی در سازمان ها بطور گسترده ای افزایش یافته است چرا که تحقیقات وبر رسی های انجام شده بر حوادث بزرگی مانند piper Alpha ,chernobyl نشان دادعلیرغم بکارگیری کلیه فاکتور های مهندسی وحفاظت های شدید همچنان پتانسیل بروز حوادث بزرگ در صنایع با ریسک بالا High-Risk وجود دارد.نکته قابل توجه این است که این اشتباهات صرفا" بصورت خطای یک فرد رخ نمی دهد

ادامه مطلب

کلید محافظ جان انسان

موضوعات : Public, Safety

کلید محافظ جان انسان رله دیفرانسیل اتوماتیک که ظرف 2/0 ثانیه بر اثر بروز عیب مدار را به صورت تک فاز یا سه فاز قطع می کند.(جدول مهندسی وسترمان) کلید های حفاظت از جان از اصول حفاظت دیفرانسیل استفاده می کنند.بدین صورت که کلیه سیمهای فاز و نوترال شبکه وارد این کلید می شوند در داخل این کلید یک CT ترانسفورماتور جریان قرار دارد که کلیه سیمها از وسط هسته این CT عبور میکنند اولیه ترانس را تشکیل میدهند.

ادامه مطلب

استفاده از نقشه ریسک برای مدیریت ریسک

موضوعات : Safety

جهت مشخص شدن مناطق دارای ریسک های متفاوت از نقشه ریسک استفاده میشود،در این روش برای هر خطر یا ریسک نماد و رنگ ویژه ای در نظر میگیرند و آن را در محل مناسب روی نقشه و یا کنار فهرست عملیات یا به عبارتی راهنمای نقشه قرار میدهند این روش پیشنهادی دارای این امتیاز است که بدون درگیر شدن در تحلیل های آماری و پیچیدگی محاسبات RPN و...، وضعیت نسبی ایمنی را در مناطق مختلف کاری و کارخانجات مختلف مشخص مینماید

ادامه مطلب

معرفی مدل های مختلف ارزیابی ریسک ها و خطرات

موضوعات : Safety

امروزه استفاده از روشهای ارزیابی ریسک در صنایع مختلف رو به گسترش است به طوریکه در حال حاضر بیش از 70 نوع مختلف کیفی وکمی روش ارزیابی ریسک در دنیا وجود دارد این روش ها معمولا برای شناسایی ،کنترل و کاهش پیامدهای خطرات به کار میرود. عمده روش های موجود ارزیابی ریسک روشهای مناسب جهت ارزیابی خطرات بوده و نتایج آنها را میتوان جهت مدیریت وتصمیم گیری در خصوص کنترل و کاهش پیامدهای آن بدون نگرانی به کار برد،

ادامه مطلب

آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

موضوعات : Public

ماده‌ ۱: به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه‌های مشمول و همچنین پیشیگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم سازی محیط های کار، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه در کارگاه‌های کشور الزامی است.بند بعدی مربوط به گارگاهاست.

ادامه مطلب

محاسبه هزینه های مستقیم وغیر مستقیم حوادث

موضوعات : Safety

چکیده:اغلب مدیران  برای بهبود نحوه مدیریت سیستمهای ایمنی خود دلائل زیادی ارائه می نمایند.اما آنها نمی توانند چگونگی توسعه و تقویت سیستم مدیریت ایمنی خود را شرح دهند. یک سیستم مدیریت که خوب طراحی شده باشد به کاهش حوادث آسیبها و بیماریها ، همچنین هزینه های غیرمستقیم (پنهانی) مربوطه کمک می نماید.یکی از مهمترین دلایل الزام آورکه مدیریت باید مدنظر قرار دهد کاهش آسیبها می باشد. بعلاوه، یک سیستم مدیریت خوب 

ادامه مطلب

استانداردهای ارگونومی وابسته به شغل MSDs

موضوعات : Water, Safety

یکی از مهمترین مشکلات شغلی که توسط ACGIH  شناسایی شده آسیبهای اسکلتی عضلانی مرتبط با کار است که با بکارگیری برنامه های بهداشتی، ایمنی و ارگونومیکی میتوانند مدیریت شوند.اصطلاح آسیب اسکلتی عضلانی اینطور تعریف میشود.هرگونه آسیب مزمن  به عضلات  تاندونها و اعصاب که بعلت فشارهای تکراری، حرکات سریع، اعمال انرژی و فشارزیاد، وضعیت غیر عادی بدن حین کار، ارتعاش و یا سرما باشدسایر اصطلاحاتی که برای آسیب

ادامه مطلب