دانلود ويرايش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی OEL

موضوعات : Occupational-health

به گزارش موژ و به نقل از مرکز سلامت محیط و کار، بارگذاری ويرايش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی به پایان رسید


رییس گروه عوامل شیمیایی و سموم خبر داد: ويرايش چهارم كتاب حدود مجاز مواجهه شغلي جهت بهره برداري كليه كاربران در سايت مركز سلامت محیط و کار آماده بهره برداری می باشد.
به گزارش کمیته خبر و اطلاع رسانی مرکز سلامت محیط و کار، مهندس فاطمه صادقی با اشاره به اینکه در ويرايش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلي حدود ١٥٠ ماده شيميايي جديد به ليست مواد شيميايي قبلي اضافه شده است گفت: به روز رسانی حد آسایش صوتی برای شاغلین محیط های صنعتی که دارای فعالیت فکری هستند و نیز تكميل بخش هاي ارگونومي نيز از ديگر دستاوردهاي نسخه جديد اين كتاب می باشد.
 وی تأكيد کرد: با توجه به اينكه اين مجموعه به تصويب و امضاء مقام عالی وزارت رسيده است براساس ماده ٨٥ قانون كار، كارفرمايان و صاحبان صنايع مشمول اين قانون ملزم به رعايت اين حدود براي كاهش و كنترل عوامل شغلي مخاطره زاي محيط كار مي باشند.
مهندس صادقی در پایان خاطر نشان کرد: به منظور تسهيل در استفاده از كتاب حدود مجاز مواجهه شغلي، 9 راهنمای فنی در زمينه هاي مختلف شيميايي، فيزيكي و ارگونوميكي در دست تدوين  مي باشد كه پس از نهايي شدن در سايت مركز بارگزاري خواهد شد.

دانلود ويرايش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی

دانلود ويرايش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی

دانلود ويرايش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلیکپی
لینک اشتراک گذاری