روشهای استاندارد اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور

موضوعات : Ebook

دانلود کتاب روشهای استاندارد اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار


دانلود کتاب روشهای استاندارد اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار

 

کتاب روشهای استاندارد اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار به دست: یاسر شکوهی و حسین کاکویی نوشته شده است. فهرست مطالب آورده شده در این کتاب عبارتند از : فصل 1 : مقدمه ای بر پایش مواجهه کارگر با آلاینده های هوای محیط کار فصل 2 : آیا نیازی به اندازه گیری مواجهه وجود دارد؟ فصل 3 : راهبرد نمونه برداری جهت اندازه گیری مواجهه فصل 4 : آنالیز آماری نتایج اندازه گیری مواجهه فصل 5 : اندازه گیری و ارزشیابی مواجهه با عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار فصل 6 : مواجهه شغلی با پوست فصل 7 : تجهیزات...

 

دانلود کتاب روشهای استاندارد اندازه گیری و ارزشیابی عولینک کوتاه مطلب : http://www.mozh.org/1060/