جمعه، 31 فروردين ماه، 1397
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

کدام یک از روش‌های پیشنهادی برای افزایش NPSH موجود در پمپ‌ها محسوب نمی‌شود؟

تحت فشار قرار دادن منبع مکش
افزایش سرعت سیال در ورودی پمپ
کاهش تلفات در لوله مکش
منبع تغذیه بالاتر از پمپ و تحت فشار

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
[ صفحه اصلی - تعرفه ها - ثبت آگهی - ورود / ثبت نام - استان ها - قوانین - آرشیو - راهنما ]آموزشتجهیزاتبهداشتایمنیمحیطزیستآگهي هاي 5 ستاره هميشه در جايگاه اول تبليغات قرار خواهند گرفت و به ترتيب 4 و 3 و 2 و 1 ستاره به ترتيب در مراحل بعد قرار خواهند گرفت.جدول تعرفه آگهی‌ها
عنوان روز 1 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
5 ستاره
یک هفته 7 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
دو هفته 14 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
یک ماه 30 1,000 تومان 2,000 تومان 3,000 تومان 4,000 تومان 5,000 تومان
دو ماهه 60 2,000 تومان 4,000 تومان 6,000 تومان 8,000 تومان 10,000 تومان