جمعه، 4 اسفند ماه، 1396
سبد خرید
سوال هفته

در یک مخزن به عمق 20 فوت آب فشار تقریبی برحسب psi در کف مخزن چقدر است؟

2
5
8
12

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 250 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
[ صفحه اصلی - تعرفه ها - ثبت آگهی - ورود / ثبت نام - استان ها - قوانین - آرشیو - راهنما ]صنعتیاملاکلوازمخدماتآموزشارتباطاتبازارکاروسایل نقلیهکامپیوترکشاورزیساختمانیآگهي هاي 5 ستاره هميشه در جايگاه اول تبليغات قرار خواهند گرفت و به ترتيب 4 و 3 و 2 و 1 ستاره به ترتيب در مراحل بعد قرار خواهند گرفت.جدول تعرفه آگهی‌ها
عنوان روز 1 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
5 ستاره
یک هفته 7 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
دو هفته 14 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
یک ماه 30 1,000 تومان 2,000 تومان 3,000 تومان 4,000 تومان 5,000 تومان
دو ماهه 60 2,000 تومان 4,000 تومان 6,000 تومان 8,000 تومان 10,000 تومان